Spring naar content

Zeeland Inclusief

Sámen voor een inclusief Zeeland! Laat je als gemeente, organisatie of individu inspireren om zelf aan de slag te gaan om discriminatie tegen te gaan en diversiteit en inclusie te bevorderen. De goede voorbeelden op deze website worden regelmatig aangevuld.

Filters

Verschillende gezichten vormen één gezicht

21 maart 2023 ‘Onvertelde Verhalen’

Cultuur

Een unieke avond gevuld met zang, dans, theater en spoken word. Échte verhalen uit Zeeland kwamen tot leven! Een jongen met liefde voor dans die hierdoor even vergeet dat hij doof is, een jongen met een beperking die zijn verhaal kwijt kan in theater en iemand die opkomt voor mensen in de LHBTI+ gemeenschap. Mensen die zich inzetten voor een meer inclusief Zeeland. Dit allemaal op één podium bij Theater de Mythe in Goes!

 

Crow Montgomery over LHBT Netwerk Zeeland

Wij gingen in gesprek met Crow Montgomery, vrijwilliger bij LHBT Netwerk Zeeland. Crow Montgomery vertelt ons onder andere meer over wat het LHBT Netwerk doet, waarom dit belangrijk is en wat er op de planning staat.

Verschillende gezichten in strookjes vormen nieuw gezicht

Zeeuwse Inclusieweek

Van 7 november t/m 13 november 2022 is de Zeeuwse Inclusieweek

Een week waar we stil staan bij een samenleving met meer gelijkwaardigheid en minder discriminatie. In deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op dit thema. Samen maken we verschil. Wij doen mee! Werk jij ook mee aan een inclusief Zeeland?

 

 

Zeeuws Deltaplan aanpak discriminatie

Alleen door samen te werken kunnen we zorgen voor een inclusief Zeeland. Daarom heeft ADB Zeeland het initiatief genomen voor een Zeeuws Deltaplan voor de aanpak van discriminatie.

Documentaire ‘Allemaal mensen’

Cultuur

Wie je nog niet ontmoet hebt, ken je niet. Je hebt aannames en vooroordelen en plaatst zo iemand in een hokje. Vaak blijken die aannames niet meer te zijn dan een weerspiegeling van wie jij bent. In de documentaire ‘Allemaal mensen’ gaan 6 personen in koppels met elkaar het gesprek aan over de vooroordelen waar zij in het dagelijks leven mee te maken krijgen.

Etty Hillesumproject

Onderwijs

Het educatieproject Etty Hillesum voor basisscholen beoogt de leerlingen te laten ervaren hoe belangrijk het is om te kunnen worden wie je bent en dat dit in een wereld waar haat regeert vrijwel onmogelijk is. Leerlingen gaan aan de slag met het maken van kunst, literatuur en beeldende vorming.

Kijk eens door een andere bril!

Onderwijs

Je zit in de klas en een klasgenoot van je komt als laatste binnen. Deze bruine jongen wordt door andere klasgenoten uitgejoeld en uitgescholden met ‘Zwarte Piet’. De docent krijgt de groep niet onder controle en het lijkt uit de hand te lopen. Wat zou jij doen? In de gastles ‘Kijk eens door een andere bril!’ staan racisme en de ervaren ongelijkheid tussen burgers centraal. Naast de beleving met een VR-bril kan er ook nog een plenair debat gehouden worden.

Gastles ‘Allemaal mensen’

Onderwijs

In de gastles ‘Allemaal mensen’ staat bewustwording over de eigen vooroordelen en het stimuleren van een inclusieve samenleving centraal. Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs worden aangespoord om bewust na te denken over de eigen vooroordelen.

Proeftuin moslimdiscriminatie

Inclusie

Hoe zorgen we ervoor dat de meldingsbereidheid om moslimdiscriminatie in Zeeland te vergroten? Dát was de hamvraag tijdens de proeftuin meldingsbereidheid moslimdiscriminatie. Een initiatief vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen met mensen uit de Zeeuwse moslimgemeenschap en ketenpartners doken we in dit vraagstuk.

QUEER!

Gender

Hoe is het om in de huidige maatschappij uit de kast te komen? Een aantal Zeeuwen werd deze persoonlijke vraag gesteld. Hoe is het om erachter te komen dat je gay, biseksueel, transgender of bijvoorbeeld non-binair bent? Wat maakte je mee en dacht je wel eens: voor mij hoeft het niet meer? De reizende expositie QUEER! kan geplaatst worden op scholen, in stadskantoren, bibliotheken of in andere publieke ruimtes.

Charter Diversiteit

Arbeidsmarkt

Het Charter Diversiteit stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Hierbij ligt de focus op gender, culturele, etnische en religieuze diversiteit, leeftijd, LHBTI en arbeidsvermogen. Het Charter is een verklaring die werkgevers en maatschappelijke organisaties kunnen tekenen. Daarmee committeren zij zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.

Open Hiring

Arbeidsmarkt

Bij Open Hiring worden er geen vragen, geen sollicitatiebrief en geen cv gevraagd. Denkt de werkzoekende geschikt te zijn voor de functie? Dan staat de deur open om te komen werken!

Mensenrechtenvlag

Inclusie

De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Iedereen kan op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, deze vlag hijsen.

Laat je inspireren en ga zelf aan de slag!

Interview met stefano

Stefano is beleidsadviseur bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland. In dit interview geeft hij zijn kijk op diversiteit en inclusie en heeft hij tips voor werkgevers én divers talent!

“De impact van discriminatie op mensen is onvoorstelbaar groot, daarmee is de winst van diversiteit en inclusie eveneens onvoorstelbaar groot!”

Lees meer

Leuk project of goed idee? Kom langs en deel het met ons!