Spring naar content

Discriminatie.nl Zeeland

Discriminatie.nl Zeeland (voorheen ADB Zeeland) is voor alle 13 gemeenten in Zeeland het meldpunt waar alle burgers discriminatie kunnen melden. ADB Zeeland ondersteunt mensen die discriminatie ervaren hebben en onderzoekt samen met hen welke stappen er gezet kunnen worden om de ervaren discriminatie tegen te gaan.

Naast de klachtbehandeling werkt Discriminatie.nl Zeeland aan preventie, geeft zij beleidsadvies en ontwikkelt zij specifieke projecten. Eén van de  projecten  waar  Discriminatie.nl Zeeland nu  mee  bezig  is,  is  het  Zeeuws  Deltaplan aanpak Discriminatie. In dit plan worden concrete acties beschreven op allerlei levensdomeinen. Doel is om de Zeeuwse samenleving (nog) inclusiever te maken. Daarnaast heeft ADB Zeeland ook een lhbti-project. Met dit project zet Discriminatie.nl Zeeland zich ervoor in dat de acceptatie van lhbti+personen in Zeeland verder toeneemt.

Discriminatie melden of meer informatie? Kijk op www.discriminatie.nl/zeeland 

Logo Discriminatie.nl Zeeland