Spring naar content

Four Freedoms Door Het Jaar Heen (Provincie Zeeland)

De provincie Zeeland streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en meedoet. In het onderwijs, het werk en in het dagelijks leven. Met het uitvoeringsprogramma Four Freedoms door het jaar heen wil de Provincie dat alle inwoners van Zeeland meer kennis krijgen van president Franklin Roosevelt en de waarde van de Four Freedoms. De Vier Vrijheden zijn waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar moeten omgaan in het dagelijks leven, dat we gelijkwaardig zijn en dat we met respect en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn.

De werkgroep Four Freedoms door het jaar heen heeft de opdracht om vrijheid, verdraagzaamheid en respect levend te houden en actieve betrokkenheid bij deze thema’s, met name bij jongeren, te stimuleren. Ook het Anti Discriminatie Bureau Zeeland maakt deel uit van deze werkgroep. De doelstellingen van het ADB Zeeland en de Provincie sluiten nauw op elkaar aan.
Met een groot aantal partners wordt een jaarprogramma georganiseerd met vaste en eenmalige activiteiten waarmee we verschillende doelgroepen proberen te bereiken, zoals het inhoudelijk programma van het Bevrijdingsfestival Zeeland, de Van Randwijklezing, vrijheidscolleges en projecten voor en met scholieren en studenten.