Spring naar content

Gemeente Goes

Wat doet Gemeente Goes om Zeeland inclusiever te maken?

Concreet bestaat ons plan van aanpak uit verschillende acties op de gebieden cultuur, arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt, sport, veiligheid, horeca en toegankelijkheid. Voorbeelden zijn de invulling van het Goese Sinterklaasfeest en lesprogramma’s rond LHBTI+ op scholen. Daarnaast werken we aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking, gelijke kansen op een woning voor iedereen en een eerlijk deurbeleid in de horeca. En we zetten ons als gemeente in om mensenhandel aan te pakken.

Waarom vindt Goes het belangrijk dat Zeeland inclusief is?

Het Goese standpunt is dat in een inclusieve samenleving iedereen meetelt. Niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook op breder niveau. Iedereen hoort erbij en moet mee kunnen doen. Ongeacht hoe je je voelt, hoe je eruitziet of welke vaardigheden je wel of niet hebt.