Spring naar content

Interview met stefano

Stefano Frans – Beleidsadviseur bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland

Waarom is diversiteit en inclusie voor jou belangrijk?

Voor mij is D&I belangrijk omdat het zorgt voor een samenleving met meer gelijkwaardigheid en minder discriminatie. De impact van discriminatie op mensen is onvoorstelbaar groot, daarmee is de winst van diversiteit en inclusie eveneens onvoorstelbaar groot. Diversiteitsbeleid heeft super veel voordelen, maar het grootste resultaat is dat mensen beter in hun eigen kracht komen te staan.

Hoe ben jij bezig met diversiteit en inclusie?

Als beleidsadviseur adviseer ik allerlei organisaties, bedrijven en gemeenten over de onderwerpen discriminatiebestrijding, diversiteit en inclusie. Ik richt mij op alle denkbare gronden en terreinen die je je kunt bedenken. Ik werk daarnaast ook veel samen met het onderwijs, de politie, het om en tal van andere ketenpartners. Ik doe dit op provinciaal niveau, maar ook op landelijk niveau vanuit onze landelijke vereniging. Ik bedenk samen met het team in Zeeland nieuwe projecten om specifieke discriminatie te bestrijden en diversiteit te bevorderen. We richten ons nu vooral op het onderwijs, daar zit de toekomst!

Mijn tip voor bedrijven die aan de slag willen met D&I

Denk niet dat het iets is wat je ‘erbij moet doen’. Vaak zie je dat er al iets gedaan wordt maar is er nog geen concreet beleid. Ik zie vaak dat het afhangt van één of enkele gedreven medewerkers die het een warm hart toedragen, maar wat als zij vertrekken? Begin met het maken van een blauwdruk zodat je weet waar je nú staat. Ga daarna aan de slag met een team dat je de opdracht geeft om D&I-beleid voor jouw organisatie op te stellen. Zorg dat hierin een afspiegeling is van alle lagen uit de organisatie. Vergeet ook niet om de OR te betrekken!

Mijn tip aan divers talent?

We weten uit onderzoek dat vrouwen zich vaak anders opstellen in werving/selectieprocedures dan mannen. Vrouwen onderschatten hun eigen talenten en capaciteiten wel eens, terwijl mannen dit juist overschatten. Ook weten we dan mannen harder zijn in de onderhandeling over hun salaris dan vrouwen. Dus dames: wees niet bescheiden en zet hoger in. Zo verkleinen we ook gelijk de loonkloof.

Aan het jonge talent zou ik vooral willen meegeven: ga netwerken! Een goed netwerk is van grote toegevoegde waarden om je kansen (en keuzes!) op de arbeidsmarkt te vergroten. Maak jezelf zichtbaar en vindbaar.

Wat is een leuk weetje over jou?

Mijn motto is: ik heb liever spijt van de dingen die ik heb gedaan, dan dat ik spijt heb van dingen die ik niet heb gedaan. Vandaar dat ik ook ooit eens een taartenwinkel heb gehad, nooit spijt van gehad! Was een toffe ervaring!

Heb je vragen over het werk van Stefano? Je kan contact met hem opnemen via info@adbzeeland.nl.