Spring naar content

Onderwijs

Kijk eens door een andere bril!

Je zit in de klas en een klasgenoot van je komt als laatste binnen. Deze bruine jongen wordt door andere klasgenoten uitgejoeld en uitgescholden met ‘Zwarte Piet’. De docent krijgt de groep niet onder controle en het lijkt uit de hand te lopen, wat zou jij doen? Dát is waar deze gastles over gaat. Middels een virtual reality-beleving krijgen leerlingen twee korte filmpjes te zien van incidenten op school.

Door de VR-bril lijkt het net alsof je echt in de klas zit! Deze les gaat vooral over de vraag ‘Wat zou jij doen?’. Naast de beleving met de VR-bril kan er ook nog een plenair debat gehouden worden met de leerlingen over het opkomen tegen discriminatie op school of in de maatschappij.

In de gastles staan racisme en de ervaren ongelijkheid tussen burgers centraal. De jongeren worden aangespoord om na te denken over vragen die raken aan deze thema’s. In de gastles worden deze vragen niet alleen ‘als theorie’ aan de jongeren gesteld, maar krijgen de leerlingen ook de gelegenheid om (omgaan met) racisme en discriminatie in de praktijk te ervaren. Dit gebeurt door middel van een Virtual Reality (VR)-beleving. De jongeren krijgen een VR-bril op, zodat ze in de huid kruipen van iemand die ziet dat een medeleerling racisme ervaart. Degene die de VR-bril op heeft wordt zo een toeschouwer, die ziet dat een klasgenoot gepest en gediscrimineerd wordt door medeleerlingen. Zo komen verschillende vragen naar voren: wat gebeurt er hier? Wat is jouw rol in deze scène? Doe je iets als je racisme/discriminatie ziet, of laat je het gebeuren? Zie je welke impact het heeft op degene die racisme/discriminatie ervaart? Wat zou je het beste kunnen doen in deze situatie, met wie zou je contact kunnen opnemen?

Heeft jouw VO-school interesse? Neem contact op met ADB Zeeland via 0113-397171 of via info@adbzeeland.nl.

"Doe je iets als je racisme ziet, of laat je het gebeuren?"

Printscreen film 2