Spring naar content

Inclusie

Proeftuin moslimdiscriminatie

55% van de Nederlandse moslims ervaart regelmatig discriminatie. Toch meldt maar 1 op de 5 mensen die gediscrimineerd zijn dat bij een antidiscriminatievoorziening of bij de politie. Voor moslimdiscriminatie ligt dat getal nog lager. Dat moet anders. Om discriminatie tegen te gaan, moet de bereidheid om moslimdiscriminatie te melden omhoog. Daarvoor hebben wij in samenwerking met Kennisland en in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de proeftuin ‘moslimdiscriminatie melden’ georganiseerd.

De proeftuin bestond uit een viertal bijeenkomsten waarbij wij meerdere partijen samen hebben gebracht om het probleem aan te kaarten en oplossingen voor te bedenken. De partijen die hieraan meewerken zijn betrokkenen uit de moslimgemeenschap, Anti Discriminatie Bureau Zeeland, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de gemeenten.

Tijdens de bijeenkomsten hebben we de belangrijkste uitdagingen bepaald en oplossingen hiervoor bedacht. De oplossingen waar wij komende periode op gaan inzetten zijn:

  • Lokale social media campagne om ADB Zeeland bij jongeren in beeld te krijgen.
  • Terugkerende campagne om het werk van ADB Zeeland onder de aandacht te krijgen en te behouden van verschillende groepen.
  • Ontspannen contact tussen ADB Zeeland & lokale moslimgemeenschappen door o.a. kraam op markt van moskeeën en bezoeken aan buurthuizen.

Ben jij benieuwd hoe wij deze oplossingen in praktijk gaan brengen? Hou dan komende periode onze socials en website in de gaten. Lijkt het je interessant om mee te denken of heb je andere ideeën? Neem dan zeker contact met ons op via info@adbzeeland.nl of 0113-397171.

"55% van de Nederlandse moslims ervaart regelmatig discriminatie."

ACHTERGRONDARTIKEL_MOSLIMDISCRIMINATIE