Spring naar content

Gender

QUEER!

QUEER! is een verzameling portretten van onder meer Niels, Kris, Stefano, Samuel en Evi. Zij hebben periodes gehad dat het leven geen zin meer leek te hebben en hadden een sterk gevoel dat ze er met niemand over konden praten. De portretten van deze LHBTI’ers worden vergezeld van een boekje, waarin ze hun persoonlijke verhaal vertellen: hoe is het om erachter te komen dat je gay, biseksueel, transgender of bijvoorbeeld non-binair bent? Wat maakte je mee en dacht je wel eens: voor mij hoeft het niet meer?

LHBTI’ers moeten al heel jong omgaan met angst voor afwijzing, uitsluiting of pesten, problemen met familie en bovenal de worsteling om jezelf te accepteren. Dit maakt dat deze groep vijf tot zeven keer vaker dan anderen denkt aan zelfmoord. Veel mensen vinden het moeilijk om over suïcide met anderen te praten. Toch kan praten over dit onderwerp helpen om de eenzaamheid en spanning weg te nemen en iemand het gevoel te geven dat hij of zij er niet alleen voor staat.

Wil jij meer weten over QUEER! of de expositie bij jouw organisatie plaatsen? Neem contact op met ADB Zeeland via info@adbzeeland of bel 0113-397171.

"Hoe is het om erachter te komen dat je gay, biseksueel, transgender of bijvoorbeeld non-binair bent?"

6